Szükséges okmányok

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya.
Születési anyakönyvi kivonat. (amennyiben nincs meg beszerzésében, segítünk)
Halott vizsgálati bizonyítvány. (orvos állítja ki)
Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről.
Amennyiben az elhunyt nyugdíjas szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére.
Külföldi elhunyt esetén az útlevelére.
Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról.

Ezen túlmenően
Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:

Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára.
Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.

Ha az elhalt házas családi állapotú:

Túlélő házastárs személyi igazolványa
A bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére, továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére és idejére.
Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk.
A házastárs személyi igazolvány

Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú:

A bejelentő személyes nyilatkozata: Az elhalt apjának családi és utónevére
Az elhalt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
Az elhalt volt házastársának halálesete helyére és idejére

A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja:

Az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú
Jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, ha az elhalt elvált családi állapotú
A záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.

Kissné Borostyán Mária a Bodajk Temetkezés részéről minden segítséget megad a hozzáfordulóknak.